U bent hier: Home » Disclaimer
Warning: Parameter 3 to botModuleBot() expected to be a reference, value given in /home/w/e/webcreativ/www/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136 Warning: Parameter 3 to mb_videobot() expected to be a reference, value given in /home/w/e/webcreativ/www/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

Disclaimer

Op deze website van Webcreatives BV zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie.
  • Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  • Webcreatives BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Webcreatives BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
  • Webcreatives BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  • Webcreatives BV garandeert evenmin dat de Webcreatives.nl site foutloos of ononderbroken functioneren.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Webcreatives BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Webcreatives.nl site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Webcreatives.nl site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webcreatives BV, de inhoud van de Webcreatives.nl site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Webcreatives BV. Op de Webcreatives.nl site en op de Algemene voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

©Copyright 1996 - 2009 Webcreatives BV